SpaceSee, narrowcasting met toegevoegde waarde

7 Juni jongstleden was InterNarrow aanwezig op het DiSiN event “Follow The Speed“. Eén van de presentaties op dit event vroeg aandacht voor een uniek Nederlands narrowcasting research project van Novay, SIA en de Hogeschool van Amsterdam.

Doelstelling van dit research project is het realiseren van Outdoor Media met een toegevoegde waarde voor de openbare ruimte. In vergelijking met andere landen staat Outdoor media in Nederland in de kinderschoenen. De huidige generatie public screens zijn voor een groot deel gericht op adverteren en leveren daardoor nauwelijks een relevante bijdrage aan de beleving van de openbare ruimte.

Daarom willen de deelnemers in dit research project onderzoeken welke rol public screens kunnen spelen in het ondersteunen van behoeften en activiteiten van het publiek en organisaties/bedrijven. Hierbij is het belangrijk dat zowel het doel, het aanbod van technologie en de vraag van de gebruikers op elkaar aan gaan sluiten.


In plaats van het adverteren als businessmodel centraal te stellen moet er gezocht worden naar het adresseren van publieke behoeften, zowel sociaal als informatief. Centrale rol hierin speelt de ‘Salience’: De mate waarin element (van de openbare ruimte) er relatief uit springt ten opzichte van andere elementen in de openbare ruimte

Dit project is in het najaar van 2011 gestart en zal volgens planning 2 jaar in beslag nemen. Ter afsluiting zal een artikel met ‘guidelines’ voor de toepassing van public screens gepubliceerd worden.

Meer over het SpaceSee project