Videoreportage over opening scherm Oleander Bloeit

24 Maart jongstleden hebben we in de wijk Bloemhof in Rotterdam Zuid een feestelijke onthulling gehad van ons interactieve scherm.


Links een video registratie van de opening inclusief een interview met de initiatiefnemers van de woningcorporatie Vestia.

Het filmpje met interview is afkomstig van Cineacfeijenoord.tv